Energetika

EKO Družstvo

Spoločnosť EKO Družstvo vznikla v roku 2009 s cieľom podnikať vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. Pôsobíme najmä v odvetviach výroby elektriny, tepelnej energie a biopalív.

Snažíme sa byť dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre všetkých našich obchodných partnerov, ktorých oslovila profesionalita, odbornosť, zmysel pre detail, flexibilita a individuálny prístup.

Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí majú chuť sa zlepšovať.

EKO Družstvo
Sídlo: Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 877 374
Reg. OR OS Žilina, odd.: Dr, vl. č.: 10110/L