FOREX

Obrovský menový trh FOREX

je koncept cudzí priemernému človeku. Avšak ak sa prevedie do jednoduchých slov, človek začne chápať trh zahraničných mien a vidieť akou promenádou plynúcich ziskov môže byť účasť na Forexových obchodoch. Či ste si toho vedomí alebo nie, svoju rolu na trhu zahraničných mien známom ako Forex, už hráte aj Vy. Len fakt, že máte vo vrecku peniaze, z Vás robí menového investora, ako aj hotovosť alebo úspory na Vašom účte v banke. Hodnota Vašej hypotéky, akcií, dlhopisov a ostatných investícií je vyjadrená v určitej mene. Dokonca, ak patríte medzi zopár Slovákov, ktorí majú zahraničné účty, alebo nakúpili skromné množstvo zahraničnej meny, či cenných papierov, ste medzinárodným investorom. Tým, že máte USD, EUR, alebo GBP, ste sa už jednoducho rozhodli investovať do cudzej meny. Váš nákup akcií, dlhopisov a iných investícií reprezentuje, popri peniazoch uložených vo Vašej banke, investície v podstatnej miere závislé od spoľahlivosti hodnoty meny, v ktorej sú tieto vystavené.

Vďaka neustálemu zvyšovaniu a znižovaniu hodnôt cudzích mien a následnom výkyve výmenných kurzov, môže Váš spoločenský vklad prechádzať zmenami hodnoty a takto ovplyvniť Váš celkový finančný status. Majúc toto na mysli, nemalo by byť prekvapením, že veľa rozumných investorov využilo výhody fluktuácie vo výmenných kurzoch a nestálosti forexového trhu na kurzové obchody a napchalo si vrecká peniazmi

Najobchodovanejšie meny na FOREXe zoradené podľa objemu obchodov.:

  1. United States dollar (USD) – Americký dolár
  2. Europe Euro (EUR) – Euro
  3. Japanese Yen (JPY) – Japonský jen
  4. British pound sterling (GBP) – Britská libra
  5. Swiss franc (CHF) – Švajčiarsky frank
  6. Australian dollar (AUD) – Austrálsky dolár
  7. Canadian dollar (CAD) – Kanadský dolár

Medzibankový trh cudzích mien v podstate vykonáva výmenu meny jedného štátu za menu štátu iného. Forex však nie je „trh“ v tradičnom zmysle, keďže nemá pre obchodné aktivity vyhradenú žiadnu ústrednú lokalitu. Je to elektronicky prepojená celosvetová sieť kurzových obchodníkov rozptýlená po všetkých hlavných finančných centrách sveta.

Medzinárodná komunita približne 10.000 bánk robí denné menové obchody pre kupujúcich a predávajúcich na celom svete. Títo svoj biznis realizujú prostredníctvom internetu, telefónov, počítačov, faxov a iných prostriedkov okamžitej komunikácie. Obchodovanie prebieha po telefóne a pomocou počítačových terminálov na tisíckach miest po celom svete.

Priamy Medzibankový trh pozostáva hlavne z dílerov so schopnosťou a kapacitou robiť menové úhrady. Je to tento dílerský segment trhu, ktorý zodpovedá za generovanie značného podielu z celkového objemu kurzových obchodov. Obchodovanie medzi dílermi vytvára najväčší obrat na trhu a robí Forex najlikvidnejším z trhov.

Na tomto najväčšom finančnom trhu sveta sa zobchoduje denne približne 2 bilióny (2.000.000.000.000) USD. Pôvodne bol forexový trh prístupný len bankám, peňažným manažérom a veľkým finančným inštitúciám. Behom rokov tieto inštitúcie (vrátane americkej Federálnej rezervnej banky) realizovali veľké zisky cestou menových obchodov. Tento rastúci trh je teraz spojený do celosvetovej siete menových obchodníkov zahrňujúcej banky, centrálne banky, maklérov a zákazníkov ako sú importéri a exportéri. Dnes forexový trh ponúka príležitosť na zisk nielen bankám a podobným inštitúciám, ale tiež individuálnym investorom.

KRÁTKA HISTÓRIA FOREXOVÉHO TRHU

1944: Hlavné západné priemyselné krajiny sa v Bretton Woods, štát New Hampsire, USA, dohodli na „štipcovom“ systéme. Toto ustanovilo párovú hodnotu hlavných mien voči americkému doláru, ktorý bol obratom zavesený na hodnotu $35 za trójsku uncu zlata. Bolo to známe ako Zlatý štandard.

1971: Prezident Nixon opustil Zlatý štandard a priamo zavesil hlavné meny na americký dolár.

1978: Následne po druhej veľkej devalvácii amerického dolára vláda USA úplne zavrhla mechanizmus fixných kurzov a nahradila ho kurzom plávajúcim. Tento plávajúci kurz bol následne prijatý ostatnými hlavnými menami, čím sa každá z nich zmenila na komoditu s plávajúcou hodnotou podliehajúcou zákonom ponuky a dopytu. Tento voľne plávajúci menový výmenný kurz medzi všetkými menami sveta bol vlastne zrodením trhu zahraničných mien – Foreign Exchange (FOREX).

PREČO FOREX?

Forexový trh je životne dôležitý pre všeobecnú prosperitu ekonomiky slobodného sveta. Prečo? Počas každého jedného obchodného dňa sa nakúpia a predajú medzinárodné meny v hodnote asi 1,5 bilióna USD. Je to zďaleka najrozsiahlejšie obchodovaný trh na svete. Tento denný objem obchodu je ekvivalentný vyše mesačnému obchodovaniu na všetkých amerických burzách cenných papierov (US stock markets)… a približne týždennému obchodovaniu na všetkých amerických dlhopisných trhoch (US bond markets).

Forexový trh je zďaleka najväčším trhom na svete. Nanešťastie od roku 1971 až do posledných rokov boli jeho skutočnými vlastníkmi iba významné banky, veľké maklérske firmy medzinárodné spoločnosti. Veľké banky, dokonca Federálny rezervný fond, o ktorom väčšina Američanov nevie, že je bankou v súkromnom vlastníctve superbohatých medzinárodných bankárov, realizujú veľkú časť svojho zisku (niekedy 40% i viac) z menových obchodov. Až donedávna, ak chcel jedinec obchodovať s menami na Forexe, jedinou možnosťou bolo investovať prostredníctvom banky, ktorá požadovala nielen minimálny hotovostný vklad 1 milión USD, ale ten musel byť ešte podporený majetkom v čistej hodnote 5 – 10 miliónov USD. Po nejakom čase bolo o čosi lepšou voľbou obchodovanie cez maklérske firmy, ktoré požadovali minimálny depozit v priemernej výške štvrť milióna dolárov.

VÝHODY FOREXU

Dostupnosť

Našťastie pre nás a tak isto i pre Vás, forexový trh je teraz otvorený aj pre malých investorov. Na rozdiel od ohromných súm v minulosti požadovaných bankami a maklérskymi firmami, sú konečne k dispozícii výrazne nižšie finančné požiadavky, ktoré dnes umožňujú v podstate každému, aby na tomto vysoko ziskovom trhu mohol obchodovať. Existuje veľa maklérskych firiem špecializovaných na menové obchody, ktoré pripúšťajú minimálny peňažný vklad, čo je oveľa dostupnejšie pre väčšinu z nás. Okrem toho, nedávny prudký vzrast v počítačových a komunikačných technológiách urobil tento trh prístupný spôsobmi predtým vyhradenými len pre veľkých hráčov. Vďaka internetu, je dnes elektronické forexové obchodovanie umožnené každému s počítačom a prístupom na web.

Likvidita

Existuje veľa príčin, pre ktoré sa investori vo veľkých húfoch hrnú na Forex. Jednou z hlavných je likvidita. Tento trh dokáže absorbovať také objemy a veľkosti obchodov, že tieto robia z ostatných trhov trpaslíkov. Na najjednoduchšej úrovni, likvidita je vždy tým najväčším lákadlom pre investora, keďže mu poskytuje voľnosť otvoriť a zatvoriť pozíciu podľa ľubovôle. Ďalším oceňovaným aspektom Forexu je, že keď obchodujete s menami je Váš obchodný účet vždy likvidný. Na konci každého obchodného dňa je na Vašom účte likvidná hotovosť, plne prístupná, na rozdiel od cenných papierov a investičných fondov, ktoré môžu bežne zviazať Váš kapitál až na niekoľko mesiacov.

Vysoký ziskový potenciál a predvídateľnosť

Pred rokmi sa trh s termínovanými komoditnými akciami, podobne ako i s bežnými akciami, pohyboval pomaly a stabilne k cenovým bodom (hore a dole). Avšak zhruba od začiatku 90. rokov sa všetky menové trhy začali stávať stále viac nestabilnými a čas potrebný na rovnaký cenový pohyb sa značne skrátil. Dnes, keď sa riskantnosť dlhodobých špekulácií neustále zvyšuje, existencia špekulatívneho krátkodobého doslova minútového obchodovania (tzv. daytrading) limituje významný dlhodobý ziskový potenciál viac-menej na všetkých akciových trhoch. Veľa investorov sa preto rozhoduje zamerať svoju energiu na menové trhy, ktoré ponúkajú najväčšie predvídateľné denné cenové pohyby s najmenším rizikom. Zatiaľ čo profesionálni manažéri fondov u veľkých bánk sa môžu správať nezávisle a trh pozorovať z unikátnej perspektívy, väčšina, ak nie všetci, sú si prinajmenej vedomí technicky dôležitých bodov na grafoch každej svetovej meny. Ako sa tieto úrovne blížia, správanie trhu sa stáva viac technicky orientovaným a reakcie mnohých manažérov sú často predvídateľné a podobné. Takto možno jednoduchou technickou analýzou na týchto dôležitých technických úrovniach predpovedať pohyby trhu. Tieto trhové periódy môžu viesť k veľkým cenovým výkyvom, keďže sú značné objemy kapitálu investované v podobných pozíciách. Ba čo viac, vďaka počítačovej revolúcii, domáce počítače sú stále výkonnejšie a cenovo dostupnejšie.

Jednoduchosť

Namiesto pokusov vybrať si spomedzi tisícok akcií, dlhopisov, či investičných fondov dostupných na trhu cenných papierov, forexový trh pracuje primárne so šiestimi až desiatimi rôznymi menami. Popri USD sú to štyri hlavné meny, čo dominujú obchodom z 1,5 biliónom dolárov denne zobchodovaných na Forexe. Je to vďaka ich popularite, aktivite, objeme, stabilite a preukázanej dôvere.

Jasné trendy

Každý profesionálny obchodník vie, že trendy sú základom ziskového obchodovania a toto poznanie robí myšlienku obchodovania s menami veľmi atraktívnou. Meny totiž spomedzi všetkých trhov trendujú najlepšie! Veľa štúdií systémov sledujúcich trendy dokazuje, že menové trendy sú najtrvalejšie a najziskovejšie! Bez ohľadu na typ používaného trend-sledujúceho systému; dlho-, stredno-, či krátkodobého, meny pravidelne výkonom prekonávajú všetky ostatné trhy, vrátane akcií, dlhopisov a iných komodít. Potom by nemalo byť prekvapením, že niektorí spomedzi najúspešnejších svetových obchodníkov, sú obchodníci menoví. Ľudia ako George Soros, Bill Lipschutz a Bruce Kovner zarábajú stá milióny dolárov ročne obchodom s menami! Vo svete menových obchodov je dobre známym faktom, že pri jednej príležitosti zarobil miliardár George Soros viac než MILIARDU DOLÁROV za JEDEN DEŇ obchodom vykonanom na páre GBP-USD.
Jednou príčinou, prečo meny trendujú lepšie, než hociktorý iný trh je kvôli ich makroekonomickej povahe. Na rozdiel od iných komodít, ktorých ponuku a dopyt môže od základov doslova zmeniť počasie, menové podstaty sú oveľa menej náhodné a oveľa predvídateľnejšie. V súhrne možno povedať, že meny sú jedným z najlepších všadeprítomných trhov, predstavujú najväčšie svetové trhovisko a majú najmocnejšie a najvytrvalejšie cenové trendy. Inými slovami: okamžitú šancu na profit. Na dôvažok, každá jednotlivá mena ponúka svoj vlastný jedinečný vzorec pohybov a trendov, ktorý zabezpečí investorom diverzifikáciu v rámci forexového trhu.

Forex je jednoducho finančným trhom 21. storočia!