Obchodovanie

Candlestick

V dobe okolo roku 1700 sa zrodila v Japonsku jedinečná metóda analýzy grafov, ktorá suverénne prežila niekoľko storočí a s veľkou obľubou sa používa dodnes. Jedná sa o techniku ktorej sa hovorí „candle stick charting“, alebo zobrazovanie a čítanie grafov v podobe takzvaných „sviečok“. Skutočnosťou zostáva, že sa jedná o spôsob zobrazovania grafov, ktorý pravdepodobne vznikol ako úplne prvý na svete. Metódu zobrazovania grafov ktorej sa hovorí „candle stick“ má podľa množstva záznamov na svedomí legendárny japonský obchodník s ryžou Munehisa Homma, ktorý s pomocou candlestickou zarobil skutočné bohatstvo. Hovorí sa, že dokázal mať až 100 úspešných obchodov za sebou! Meno „candlestick“ potom tomuto spôsobu zobrazovania a čítania grafov dali iní japonský traderi, ktorý však najskôr túto techniku nazývali rôznymi inými názvami. Jednalo sa hlavne o názvy prevzaté z vojnových stratégií, lebo japonci doteraz veria, že obchodovanie a boj majú veľa spoločného. Minimálne sa jedná o nutnosť zvládnuť množstvo zručností, stratégií a psychológiu vlastnú, aj „nepriateľa“.

Sviečkové grafy (candlestick)

Sviečkové, alebo candlestick grafy vyzerajú na prvý pohľad úplne rozdielne od klasických „barchart“ grafov, ktoré nám štandardne zobrazujú hodnoty open, high, low a close. Sviečkové grafy sa zdajú byť rýchlim pohľadom možno trochu zložitejšie opak je však pravdou.

Sviečkové grafy nám prezrádzajú oveľa viac, než klasické O-H-L-C (open-high-low-close) grafy a v mnohých prípadoch i oveľa viac spoľahlivejšie „predpovedajú“ budúci smer trhu! Pokiaľ si prezrieme sviečkové grafy podrobnejšie, zistíme, že sa každá jedna „sviečka“ na grafu skladá z niekoľko častí:

1. Stredná časť sviečky alebo telo sa nazýva „real body“. To môže byť čierne / červené (black real body), alebo biele / zelené (white real body). Táto časť nám reprezentuje rozpätie medzi otváracou (open) a uzatváracou (close) cenou.

2. Čierne / červené telo (black real body) reprezentuje sviečku, ktorej uzatváracia hodnota (close) bola nižšie, ako otváracia hodnota (open). To teda znamená, že sviečka s čiernym / červeným telom nám reprezentuje „bearish“ (medvediu) periódu. Biele / zelené telo sviečky (white real body) nám naopak reprezentuje situáciu, kedy bolo close vyššie ako open, táto sitúácia nám znázorňuje bullish (býčiu) periódu na grafe. Periódou samozrejme myslíme časový úsek, ktorý nám sviečka zobrazuje. Na denných grafoch je to 1 deň, na minútových grafoch to je jedna minúta a podobne.

3. Tenká vertikálna čiara nad telom / pod telom sa volá horný tieň a spodný tieň (upper/lower shadow) a reprezentuje nám extrémy high a low cien konkrétnej periódy.

4. Ako je jasné z obrázku tiež môžeme zo sviečkových grafov čítať rovnaké informácie ako z klasických barchart grafov a to open, high, low a close.

Využitie sviečkových grafov v obchodovaní

Najskôr treba spomenúť, že obchodovanie na základe sviečkových grafov je doslova „umenie“, ktoré je len veľmi ťažko možné ozrejmiť v jednom článku. Ujasnenie spôsobu obchodovania na základe candlestick sa zmestí do niekoľko kníh, preto tu ujasňujeme len najjednoduchšie základy. Pokiaľ vás však tieto základy len trochu oslovia, odporúčame vám aby ste sami pátrali ďalej po ďalších zdrojoch, z ktorých sa o tieto jedinečnej technike dozviete viac.

Ďalšou skutočnosťou je, že na sviečkové grafy vo všeobecnosti sú veľmi rozdielne názory: jedni obchodníci s pomocou sviečkových grafov zásadne profitujú, iný ich považujú za „ázijské šarlatánstvo“ a v podstate ich odmietajú. Je treba preto brať na vedomie, že nie vždy a všade sa môžete stretnúť s kladným ohlasom, pokiaľ príde na tému sviečkových grafov.

Obchodovanie na základe sviečkových grafov pramení z čítania najrôznejších „vzorov“ (patterns) alebo môžeme povedať „formácií sviečok“. Rôzne kombinácie rôznych sviečok nám ukazujú rôzne signály, na základe ktorých potom obchodník otvára alebo uzatvára (väčšinou v kombinácii s ďalšími signálmi) svoje obchodné pozície. Vo všeobecnosti sa tieto patterns delia na štyri základné skupiny:

1. Bullish patterns: nám signalizujú, že trh sa nachádza v býčom trende a môžu nám slúžiť napríklad pri posudzovaní vstupu do dlhej pozície. Napríklad: sú to dlhé biele alebo zelené sviečky záleží od candlestick grafu ktorý používate.

2. Bearish patterns: nám signalizujú, že trh sa nachádza v medveďom trende a môžu nám slúžiť napríklad pri posudzovaní vstupu do krátkej pozície. Napríklad: sú to dlhé čierne alebo červené sviečky záleží od candlestick grafu ktorý používate.

3. Reversals patterns: nám môžu slúžiť ako signál k tomu, že by sa aktuálny trend mohol otočiť. Napríklad: sú to dlhá vertikálna čiara preťatá presne v strede krátkou horizontálnou čiarou.

4. Neutral patterns: sú celkom neutrálne a nesignalizujú nám vôbec nič. Napríklad: sú to dve sviečky rovnaké objemom, súmerné a rozdielne farbou.