Čas obchodovania

Obchodovanie nepretržite okrem víkendov 24 hodín denne

FOReign EXchange market alebo FOREX ( organizovaný britskou informačnou agentúrou Reuters ) je najväčším finančným trhom sveta. FOREX je celosvetová sieť, ktorá je prepojená modernými prostriedkami komunikácie. Vďaka informačným technológiám a globalizácii sa na FOREXe obchoduje nepretržite okrem víkendov 24 hodín denne na celom svete.

Obchodovanie na FOREXe je možné od 23:00 CET v nedeľu až do 22:00 CET v piatok bez ohľadu na národné sviatky, okrem dopredu ohlásených udalostí. Trhy sú zavreté od 24. decembra 22:00 CET do 25. decembra 22:00 CET a od 31. decembra 22:00 CET do 1. januára 22:00 CET.

Obchodný systém nie je nikým riadený „pracuje automaticky“ ak sa to tak dá nazvať. Obchodovanie na FOREXe sa dá rozdeliť podľa časových pásiem. Prvá vlna obchodov začína v noci približne o 00:00am/00:00 UTC/GMT. V tomto čase prichádza na trh Ázia ( Tokio, Hongkong, Singapure ) a Austrália. Ďalší zásadný nárast trhu začína okolo 08:00am/08:00 UTC/GMT v príčinou vstupu európskych finančných centier vo Frankfurte a Londýne. Londýn je stále považovaný za svetové obchodné a finančné centrum. Ak sa k tomu pridá aj nemecký Frankfurt, kurzy jednotlivých cudzích mien sa menia veľmi rýchlo aj niekoľko hodín. Posledné zásadné zmeny dňa sa dejú otvorením trhu v USA okolo 01:00pm/13:00 UTC/GMT. V neskorých poobedňajších hodinách začína aktivita FOREXu upadať. Tento cyklus sa pravidelne každý deň opakuje s výnimkou víkendov a štátnych sviatkov, kedy je likvidita trhu nižšia.

Východné pásmo USA, USA / New York.

Svetový čas, čas vo všetkých časových pásmach. Označovaný aj ako UTC. United Kingdom / England / London

Centrálny Európsky čas. Mení sa vždy koncom marca na +2:00h k GMT/UTC času na Európsky letný čas a koncom októbra na +1:00h k GMT/UTC času na Európsky zimný čas. Slovakia / Bratislava

Japonské časové pásmo, Japan / Tokyo.

Východné časové pásmo Austrálie, Australia / Sydney.

Obchodné hodiny na FOREXe