Energetika

RE ENERGY HOLDING

Spoločnosť RE ENERGY HOLDING sa sustredí na prírodné energetické zdroje (obnovitelné zdroje), ktoré majú schopnosť čiastočnej alebo úplnej obnovy, a to hlavne v oblastiach:

  • slnečná energia, fotovoltaické systémy
  • veterná energia
  • vodná energia
  • tepelná energia
  • bioplyn či skládkový plyn
  • spalovanie a splyňovanie biomasy

V ramci realizačnej siete spoločností RE ENERGY HOLDING s.r.o. a jeho obchodnych partnerov zabezpečujeme generálnú dodávku fotovoltaických solárnych elektrární v priemyselných zónach, pre rodinné domy, na strešné plochy výrobných hál a logistických centier. Poskytujeme komplexné služby formou dodávky na klúč, to znamená od prvej nezávaznej konzultácie po kompletnú realizaciu a servis. Spoločnosť neponúka nič, čo by sama neskúsila. Mimo realizácie projektov pre investorov, máme skusenosť s prevádzkov slnečných elektrátní. S každou stavbou sme postupne prešli všetkými legislatívnymi a technologickými postupmi k úspešnej ostrej prevádzke.

RE ENERGY HOLDING s.r.o.
Sídlo: Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47 205 920
Reg. OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č.: 59286/L